Kontaktné údaje

Ing. Marian Sokolík - Middex
Kozia 15
811 03 Bratislava
Slovensko

Kontakty
Telefón: +421 905 306 581
E-mail: info@gatogato.sk

Výdajňa tovaru pre osobné vyzdvihnutie objednávky

obchod gatogato

Zochova 14/A
811 03 Bratislava
Slovensko

Zodpovedný vedúci: p. Marta Sokolíková

Čas výdaja objednaného tovaru po tlf. dohovore:

utorok - piatok: 14:00 – 17:00
sobota a nedeľa, pondelok: zatvorené

Fakturačné údaje

Obchodné meno: Ing. Marian Sokolík - Middex
Sídlo spoločnosti: Kozia 15, 811 03 Bratislava

IČO: 17406862
IČ DPH: SK1020156049 (platiteľ DPH)

Podnikateľ je zapísaný dňa 18.04.2023 v živnostenskom registri, vedenom Okresným úradom Bratislava, pod číslom 101-3059.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK83 1100 0000 0026 2302 4219
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Slovensko

Telefón: +421 2 58 27 21 72
E-mail: ba@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Kontaktujte nás

nepovinný údaj